พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

          วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชานุญาตให้กระทรวง กรม หน่วยงาน องค์กร คณะบุคคล และเอกชนที่มีความประสงค์ ขอพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ เจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระสมุทรธรรมคณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสมุทรปัญญาพล เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร นางสำรวย ธารไพฑูรย์ เจ้าภาพขอรับพระราชทานผ้านพระกฐิน เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ


----------------------------------------------------------
ภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 221,572