พศจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่สอง

          วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่สนามสอบวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูประภัศร์วรพินิจ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการสอบในวันที่สอง ร่วมด้วย พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธี โดยภาพรวมของการสอบในวันที่สอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 221,525