พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ สานต่อนาปันสุข ปลูกข้าวให้น้อง พลังบวร ประจำปี ๒๕๖๕

          วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ สานต่อนาปันสุข ปลูกข้าวให้น้อง พลังบวร ประจำปี ๒๕๖๕" ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางสมพิศ ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่กว่า ๒ ไร่ โดยนำหลักพลัง "บวร" สร้างความสามัคคี ความผูกพัน ของคนในชุมชน อนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและประเพณีให้คงอยู่สืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 614,042