พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดดาวโด่ง

          วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๙ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดดาวโด่ง ณ อุโบสถวัดดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระราชวชิรดิลก เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธี
          ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้อ่านประกาศตราตั้งเจ้าอาวาส ที่ ๖/๒๕๖๕ แต่งตั้งให้ พระครูวินัยธรลือชา ฉายา อาภสฺสโร อายุ ๔๒ พรรษา ๑๘ วิทยฐานะ นักธรรมเอก พุทธศาสตรบัณฑิต รองเจ้าอาวาสวัดดาวโด่ง ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  แต่งตั้ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404