พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

          วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สามเณรทั้ง ๙๙ รูป ได้เดินทางไปอุปสมบทยังวัดต่างๆ พร้อมกัน แบ่งเป็น ๑๑ วัด ใน ๓ อำเภอ วัดละ ๙ รูป ประกอบด้วย
          - อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้แก่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร, วัดป้อมแก้ว, วัดประทุมคณาวาส และวัดปากลัด
          - อำเภออัมพวา ได้แก่ วัดประดู่ พระอารามหลวง, วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส, วัดจุฬามณี และวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร
          - อำเภอบางคนที ได้แก่ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร, วัดปราโมทย์ และวัดตะโหนดราย
จากนั้น พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทแล้วได้เดินทางกลับมารวมกัน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในเวลา ๑๗.๐๐ น.
          ในการนี้ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และคณะญาติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีอุปสมบทฯ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,131