พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ และ OTOP ระดับประเทศ

          วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ และ OTOP ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ ห้องประชุมอาคารวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ และผู้ร่วมงาน นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน และเบิกผู้แทนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พระสงฆ์ต้นแบบสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้สนับสนุนการจัดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ เข้ารับโล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ โดยจังหวัดสมุทรสงคราม พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ พระสงฆ์ต้นแบบสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และคุณนีรนุช ศิริธนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ บ้านคลองขุด ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับถ้วยเกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
          สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมมหกรรมฯ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านยายแพง หมู่ที่ ๔ ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (วัดบางคณฑีใน) หมู่บ้านรักษาศีล๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓, หมู่บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ ๑ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (วัดเขายี่สาร) หมู่บ้านรักษาศีล๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และหมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (วัดช่องลมวรรณาราม) หมู่บ้านรักษาศีล๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

__________________________________________________
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,154