พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล๕"

          วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวนาตยา เกิดเดชา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล๕" โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง และประจำหน จากนั้น ร่วมกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลจากกิจกรรมแบ่งกลุ่ม  Workshop และรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล๕" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย พระธรรมวชิรานุวัตร ดร. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล๕" ณ อาคารห้องประชุมใหญ่ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,136