พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมการประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง

          วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมการประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ ประธานกรรมการการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง ร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,097