พศจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

          วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ วัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

          โดยมี พระมหานิรุต ญาณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดเขายี่สาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา สืบสานวิถีพุทธ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,834