พศจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ วัดปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

          โดยมี พระครูภาวนารัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดปากลัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา สืบสานวิถีพุทธ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงประกาศ และคำสั่งของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเคร่งครัด

          วัดปากลัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองเขิน หมู่ที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้สร้างวัดนี้ชื่อนางสาวเผือก ได้อุทิศที่ดินจำนวนกว่า ๓๐ ไร่ ให้สร้างวัด อายุของวัดประมาณ ๑๐๐ ปีกว่า มีพระเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน ๘ รูป แต่ละรูปได้สร้างความเจริญให้แก่วัด และความมั่นคงในพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ มีอาคารถาวรวัตถุต่างๆ เหมาะสมในการบำเพ็ญกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (จดทะเบียนเป็นวัด พ.ศ. ๒๔๐๙ ได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๑๔)

          สิ่งสำคัญของวัด ที่ควรชม และนมัสการ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ เป็นพระปูนปั้นปางสมาธิ และพระปูนปั้นประทับยืนอยู่ในอุโบสถอีก ๒ องค์ วัดนี้สร้างอุโบสถได้สวยงาม

          การเดินทาง วัดปากลัดเดินทางไปได้ทั้งทางน้ำ และทางบก เพราะวัดอยู่ติดกับคลองเขิน ด้านหนึ่ง และคลองแม่กลองอีกด้านหนึ่ง การเดินทางไปวัดปากลัดจากวัดนางตะเคียนก็ได้หรือเข้าทางถนนเลียบคลองแม่กลอง ผ่านประตูระบายน้ำ และประตูเรือสัญจรคลองแม่กลอง รถแล่นเลียบรั้วริมคลองไปจนสุดถนน เลี้ยวซ้ายไปตามถนน ซึ่งเป็นสวนมะพร้าว แล้วเลี้ยวขวามืออีกครั้งก็ถึงวัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,943