พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ระดับหน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หนกลาง

          วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ระดับหน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หนกลาง นำโดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการฯ พระเทพสังวรญาณ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (ธ) รองประธานคณะกรรมการฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม (ภาค ๑๕) ตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

          โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) พระครูประภัศร์วรพินิจ เจ้าคณะอำเภออัมพวา พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา พระปลัดเฉลิม อุจฺจโย เจ้าคณะตำบลสวนหลวง เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง พระกานต์ชนก นาควโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลสวนหลวง และตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายอนุกูล  เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภออัมพวา นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และนำคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย) โดย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดต้นแบบระดับภาค ๑๕ ในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,937