พศจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

          วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ วัดใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

          โดยมี พระมหาชาญชัย วิชฺชโย เจ้าอาวาสวัดใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา สืบสานวิถีพุทธ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงประกาศ และคำสั่งของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเคร่งครัด

          วัดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๐ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง วัดนี้อยู่เหนือปากคลองแม่กลอง มีแม่น้ำและคลองขนาบอยู่ ๒ ด้านพื้นที่วัดจึงถูกน้ำเซาะหายไปมาก ไม่ตรงกับเนื้อที่ดินในโฉนดแม้แต่พื้นแผ่นดินที่เคยเป็นเกาะอยู่ปากคลอง ปัจจุบันก็หายไปหมดแล้ว

          แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดโคกเนิน เดิมมีเข้าใจว่าผู้สร้าง เป็น ๓ คนพี่น้อง ชื่อ เนิน เดิม และมี ภายหลังทรุดโทรมมากเหมือนกับวัดอื่นๆในจังหวัดสมุทรสงคราม เพราะภัยจากสงครามต่อมาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) สมุหนายกในรัชกาลที่ ๒ เคยตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างวัดนี้ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ให้ใหม่หมดทั้งอาราม มีอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ เป็นวัดที่ใหญ่โตสวยงามมากในลำน้ำ แม่กลองด้วยฝีมือช่างหลวงในรัชกาลที่ ๒ ประชาชนทั่วไปจึงเรียกวัดนี้ “วัดใหญ่” มาจนทุกวันนี้

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาประทับที่แพหน้าวัดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๔๔ เพื่อทอดพระเนตรศาลาว่าการเมืองสมุทรสงคราม วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๕๘ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาทอดพระเนตรวัดใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดใหญ่ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดพระยาอมรินทร์ฤๅไชย (จำรัส รัตนกุล) พ.ศ. ๒๔๖๘ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ได้เสด็จมาทอดพระเนตรวัดใหญ่ รับสั่งว่า “โบสถ์สวย งามมาก” สิ่งที่สำคัญของวัด ที่ควรชมและนมัสการ ได้แก่
          ๑. อุโบสถอันงดงามของวัด
          ๒. หลวงพ่อแก่นจันทร์ แกะสลักด้วยไม้จันทร์ ลงรักปิดทองปางห้ามสมุทร ขนาดหน้าพระอุระกว้าง ๔๐ ซ.ม. ความสูงจากพระบาทถึงยอดพระเกตุ ๒.๑๐ เมตร
          ๓. พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยปูน ลงรักปิดทอง ขนาดพระอุระกว้าง ๑.๑๐ เมตร ความสูงจากฐาน ๔ เมตรเศษ
          ๔. กลองใหญ่ขุดจากต้นซุงใหญ่ ขึงด้วยหนังวัวกระทิงจากป่าเมืองกาญจนบุรี
          ๕. เจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าพระยารัตนธิเบศร์ “กุน” อยู่ด้านหลังศาลาการเปรียญ

          การเดินทางไปวัดใหญ่สะดวกจากตลาดแม่กลองเข้าถนนสายสมุทรสงคราม – บางแพ หรือดำเนินสะดวกแล้วข้ามสะพานใหญ่ ซึ่งข้ามคลองแม่กลอง ลงสะพานแล้วเข้าทางวัดใหญ่ อยู่ทางซ้ายมือ ต้องไปวกกลับมาลอดใต้สะพานจึงจะเข้าวัดได้สะดวก

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,927