พศจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ วัดดอนมะโนรา ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

          โดยมี พระปลัดเจริญ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดดอนมะโนรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา สืบสานวิถีพุทธ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครอบครัวคุณธรรมนำชีวิต" จำนวน ๑๒ ครอบครัว ซึ่งทั้ง ๑๒ ครอบครัวนี้ ได้ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมของวัดอย่างต่อเนื่อง เป็นครอบครับคุณธรรมต้นแบบ

          วัดดอนมะโนรา ตั้งอยู่ที่บ้านคลองมะโนรา หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพแวดล้อมอยู่ในสวนลึก ผู้ร่วมกันสร้างวัด ได้แก่ นายปาน กุ่นศรี และนายบ๊วย ได้อุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัด ส่วนนายตุ๊ แซ่ตั๋น ได้จัดการสร้างวัด เริ่มตั้งแต่กุฏิสงฆ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ และได้ขออนุญาตตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑

          วัดดอนมะโนรา เป็นวัดที่เงียบสงบท่ามกลางเรือกสวน ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว และพืชผลทางเกษตรที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณได้แก่ผักต่างๆ พริก หอม กระเทียม และแตงโม เป็นต้น มีเจ้าอาวาสสืบต่อกันมาตั้งแต่พระอธิการทอง พระอธิการทัศน์ พระอธิการบุญ พระอธิการนุ่ม พระอธิการฮุ้น พระภิกษุคำ พระอธิการเปีย พระอธิการน่วม ซึ่งต่อมา คือ พระสมุห์น่วม ฐานานุกรมของพระเมธีสมุทรเขตต์ เจ้าคณะอำเภอบางคนที และพระครูใบฎีกาเฮง ฐานานุกรมของพระราชสมุทรเมธี ตลอดจนถึงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันต่างก็ได้ช่วยกันปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างศาสนสถานนำความเจริญมั่นคงให้แก่วัดดอนมะโนรามาจนทุกวันนี้

          สิ่งสำคัญของวัด ที่ควรชม และนมัสการได้แก่
          ๑. พระประธานในอุโบสถหลังใหม่ พระนามว่า “หลวงพ่อสัมฤทธิ์” อาราธนามาจากกรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยศรีวิชัย หล่อด้วยโลหะเนื้อสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในแถวถิ่นนี้ ตั้งแต่นำมาประดิษฐานจนทุกวันนี้ เรียกกันว่า “หลวงพ่อโต” หน้าอุโบสถประดิษฐานพระสังกัจจายน์องค์โต
          ๒. พระพุทธรูปใหญ่กลางแจ้ง เป็นหลักสำคัญของวัด
          ๓. อุโบสถหลังเก่าทรงไทย ไม้สักทรุดโทรมยังมิได้ปฏิสังขรณ์

          การเดินทาง วัดดอนมะโนราเดินทางไปได้ทั้งทางบก และทางน้ำ มีคลองผ่านหน้าวัด เรียกกันว่าคลองดอน ส่วนทางบกจากตลาดน้ำท่าคา ผ่านวัดมณีสรรค์ ถนน ร.พ.ช.ดอนสาม ไปจนถึงศาลาพักผู้โดยสาร เลี้ยวซ้าย และคดเคี้ยวไปอีกหลายเลี้ยว จนแลเห็นพระใหญ่สีขาวตระหง่านงามก็ถึงวัดดอนมะโนรา หรืออีกทางหนึ่งจากตลาดแม่กลอง เข้าถนนแม่กลอง – เอกชัย ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายผ่านวัดลาดเป้ง วัดธรรมาวุธาราม (บังปืน) แล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานใหญ่ตรงไปก็ถึงวัดดอนมะโนรา หรือใช้ถนนแม่กลอง – ดำเนินสะดวก ผ่านวัดบางน้อย ประมาณครึ่งกิโลเมตร ทางเข้าวัดอยู่ขวามือ ถนนคลองเม็ง – ดอนมะโนรา ส.ส.๓๐๓๘ ซึ่งสะดวกกว่าสองสายแรก

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,909