โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสุขภาพพระสงฆ์ ลดโรค NCDs จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑

          วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสุขภาพพระสงฆ์ ลดโรค NCDs จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑ ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

          โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการและร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายเครื่องปั่นน้ำผัก ผลไม้ แด้เจ้าอาวาสวัดในเขตอำเภออัมพวา จำนวน ๒๔ วัด โดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัด ทั้งหมด ๕ ครั้ง มีเป้าหมายที่จะถวายเครื่องปั่นน้ำผัก ผลไม้แด่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๑๓ วัด

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรค NCDs ๑๔ ล้านคน เสียชีวิตร้อยละ ๗๕ ของจำนวนคนป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เฉลี่ยชั่วโมงละ ๓๗ คน ปีละกว่า ๓๒๐,๐๐๐ คน สะท้อนให้เห็นถึงการป้องกันโรค NCDs ของประเทศไทยยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทำให้มีการอัตราของผู้ป่วย มีจำนวนสูงขึ้น สาเหตุมาจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามลำดับ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยมีแนวโน้มการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังพบปัญหาฆราวาสถวายอาหารใส่บาตรพระสงฆ์ เป็นอาหารหวาน มัน เค็ม เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพพระสงฆ์ทั้งจังหวัด จำนวน ๑๑๓ วัด ให้ได้ฉันน้ำผัก ผลไม้ ปั่นอย่างสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs จึงมีความแนวคิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ ด้วยการจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อเครื่องปั่นน้ำผักผลไม้ ขึ้นมอบให้เจ้าอาวาสทุกวัดครั้งนี้ เป็นครั้งแรก โดยถวายแด่เจ้าอาวาสวัดในเขตอำเภออัมพวา จำนวน ๒๔ วัด และจัดทำให้ครบทุกวัด พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ดูแลเจ้าอาวาสแต่ละวัดเรื่องการน้ำผลไม้ และผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

          ด้าน พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง กล่าวด้วยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ถือว่านำร่องระดับเทศเลยก็ว่าได้ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นความสำคัญถึงสุขภาพของพระสงฆ์ทุกๆ วัด ในการลดการอาพาธของพระสงฆ์ที่มีอายุมาก รวมทั้งต่อยอดไปยังชุมชนต่างๆ ได้อย่างดี แสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหาร ที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงการเป็นโรค NCDs ได้นั้น จะต้องบริโภคให้ถูกต้องอย่างไร ที่สำคัญต้องเน้นการฉันผัก น้ำผลไม้ นำมาปั่นรวมกันแล้วฉันในตอนเช้าก็สามารถทำร่างกายขับถ่ายได้สะดวก ในฐานะที่เป็นเจ้าคณะจังหวัด จะนำโครงการนี้ไปถ่ายทอดให้กับเจ้าคณะจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยได้ร่วมกันปฏิบัติเพื่อรักษาสุขภาพปราศจากโรค NCDs

          ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ได้สาธิตการปั่นน้ำผัก ผลไม้ และนำไปถวายแด่ประธานสงฆ์ และเจ้าอาวาสวัดที่มาร่วมโครงการฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,915