ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พ.ย. ๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการทำความดีในสถานการณ์โควิด-19 แด่คณะสงฆ์วัดลาดเป้ง ในกิจกรรม "เรือปันสุข" โดยมี พระครูปลัดพรเทพ ปัญญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง เป็นตัวแทนรับมอบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้ถวาย ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมดำเนินการสนองพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์      การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหลายๆ วัดของจังหวัด อีกทั้งยังจัดกิจกรรม “หนึ่งตำบล หนึ่งโรงทาน วัดร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม” เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๓ นอกจากกิจกรรมโรงทานแล้ว ยังมีกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น โครงการตู้พระธรรมนำสุข, โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมล่องเรือหาโยม และกิจกรรมเรือปันสุข เป็นต้น

 

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม / คณะสงฆ์วัดลาดเป้ง

ข่าว : พศจ.สมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,260