พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายยุทธนาโพธิวิหค นายอำเภออัมพวา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีดังกล่าว

โดย พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ประธานในพิธี มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ให้กับวัด โรงเรียน และ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ สำหรับเป็นแหล่งปรุงปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ ได้ผลผลผลิตดี ทนต่อโรคและแมลง ไว้ปลูกเพื่อเป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จำหน่ายเพิ่มรายได้ ที่สำคัญเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ ไว้ปลูกรุ่นต่อไปได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,289