โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสุขภาพพระสงฆ์ ลดโรค NCDs จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒

          วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสุขภาพพระสงฆ์ ลดโรค NCDs จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

          โดยมี พระครูสมุทรวชิรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการและร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายเครื่องปั่นน้ำผัก ผลไม้ จำนวน ๒๓ เครื่อง แด่เจ้าอาวาสวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๒๑ วัด โดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัด ทั้งหมด ๕ ครั้ง มีเป้าหมายที่จะถวายเครื่องปั่นน้ำผัก ผลไม้แด่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๑๓ วัด

          ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ได้สาธิตการปั่นน้ำผัก ผลไม้ และนำไปถวายแด่ประธานสงฆ์ และเจ้าอาวาสวัดที่มาร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,391