พศจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

          วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ วัดศรัทธาธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

          โดยมี พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็งเขต ๒ เจ้าอาวาสวัดศรัทธาธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา สืบสานวิถีพุทธ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,351