คุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม มอบถุงยังชีพให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผบกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานมอบถุงยังชีพ ในกิจกรรมโรงทาน ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕๐ ชุด ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

          โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระสมุทรวชิรโสภณ ทีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบางช้าง เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมด้วย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​สมุทรสงคราม นางพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และนางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างเคร่งครัด

          ทั้งนี้ สำหรับถุงยังชีพดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม นำไปมอบให้กับครอบครัวเปราะบางที่ประสบปัญหาต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,401