พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมศูนย์การศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

           วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมศูนย์การศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดเกตการาม พระอารามหลวง ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง เป็นประธาน ร่วมด้วย พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ) และพระสังฆาธิการผู้ปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตทั้ง ๒ จังหวัด ร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอบภาษาบาลีในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการบอบรมบาลีก่อนสอบในปีการศึกษา ๒๕๖๕


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,545