พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์กลางระดับจังหวัด ณ พระอุโบสถวัดเกตการาม พระอารามหลวง ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์อำเภอบางคนที นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี
          โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมบราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายสักการะประธานฝ่ายสงฆ์ และนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
          จากนั้น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมบราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  จากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้อ่านคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และนำเจริญจิตตภาวนา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 127,763