ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายขจร  ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตร และพลโท กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงานฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ และเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกัณฑ์มหาชาติ “กัณฑ์หิมพานต์” ในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


---------------------------------------------------------------

ภาพ  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 127,734