พศจ.สมุทรสงคราม ดำเนินโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ ณ วัดป้อมแก้ว

          วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมดำเนินโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ ณ วัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูสมุทรวุฒิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สมาทานศีล ถวายสังฆทาน ฟังการบรรยายธรรม และเจริญจิตตภาวนา สืบสานวิถีพุทธ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,221