ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ สัญจร" จังหวัดสมุทรสงคราม

          วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ สัญจร" จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมฯ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมนั่งรถไฟจากสถานีแม่กลอง (สายแม่กลอง-บ้านแหลม) บริเวณตลาดร่มหุบ เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ มุ่งหน้าสู่สถานีลาดใหญ่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ จากนั้น ได้คณะฯ ได้ขึ้นรถชมวิวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ไปยังเรือนจำกลางสมุทรสงคราม ในกิจกรรม "ผู้ว่าฯ สัญจร" จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด ตลอดจนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในภารกิจของส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,281