พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

          วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส  ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูประภัศร์วรพินิจ เจ้าคณะอำเภออัมพวา  เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ในวันธรรมสวนะ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 162,292