พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา"

          วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น (ชั้น ๒) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี
          โดย ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น นายสันชัย  พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ กราบถวายรายงาน จบแล้ว ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๓ อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าอาวาสทั้ง ๑๑๕ วัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้น พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา"
          เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รจนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ดังกล่าว เพื่อมอบให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด นำไปมอบให้วัดทุกวัดในจังหวัด เพื่อนำไปแสดง เผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชน ได้สดับในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือภายในระยะเวลา แห่งการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๕


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 162,289