พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองเปรียญธรรม มอบทุนการศึกษา และมอบรางวัลครูผู้สอนบาลี-นักธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

          วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองเปรียญธรรมและมอบทุนการศึกษาผู้สอบได้บาลี และมอบรางวัลพิเศษครูผู้สอนบาลี-นักธรรม โรงเรียนสหศึกษาบาลี-นักธรรมสำนักเรียนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น (ชั้น ๒) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนบาลี-นักธรรม และผู้ร่วมพิธี โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 162,284