ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายชรัส  บุญณสะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายวีรัส  ประเศรษโฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

(นายอนุกูล  เรือนแก้ว)
ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
(นายสันชัย  พัฒนะวิชัย)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,293