พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรแห่งชาติ ครบรอบ ๑๓ ปี ณ วัดบางนางลี่ใหญ่

          วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรแห่งชาติ ครบรอบ ๑๓ ปี ณ วัดบางนางลี่ใหญ่ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเมธีวัชรประชาทร รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาวิรัช มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดวัดบางนางลี่ใหญ่ ร่วมด้วย นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม โดยในช่วงแรกเป็นพิธีการทางศาสนา จากนั้น ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 613,958