พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะปกครองในจังหวัดและเลขานุการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

          วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะปกครองในจังหวัด (รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำล) และเลขานุการทุกระดับชั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม ชั้น ๓ วัดอินทาราม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวให้โอวาท และมอบนโยบายแก่คณะสงฆ์ พร้อมด้วย พระเมธีวัชรประชาทร รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา พระครูประภัศร์วรพินิจ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออัมพวา พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางคนที  พระครูสมุทรวชิรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการและเลขานุการ ร่วมประชุม ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ชี้แจงข้อราชการและบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับการจัดการ แนวทางการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ของทางวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 613,958