พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" หนกลาง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ นำโดย พระราชสารสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร, พระศรีสิทธิวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร และพระครูอุตตรการบดี เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการฯ ณ วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ), พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, พระครูประภัศร์วรพินิจ เจ้าคณะอำเภออัมพวา, พระปลัดเฉลิม อุจฺจโย เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง, คณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง, คณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และนำคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย โดย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง และวัดลาดเป้ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดต้นแบบของจังหวัดในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

 

สามารถดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,274