ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์และร่วมปฏิบัติธรรมข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗

          เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แก่
          ๑. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗" ณ วัดทุกวัดใกล้บ้าน สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
          ๒. กิจกรรมปฏิบัติธรรมข้ามปี เจริญจิตตภาวนา สร้างปัญญา สร้างสุข ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัด/สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ (สำนักปฏิบัติธรรประจำจังหวัดสมุทรสงคราม)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,181